پیدا

تو چشمات تعبیر خوابای منه...

درخواست حذف اطلاعات

تو مث/

تو مث اشکام پاکیو و قشنگ

تو مث قلبم صافیو یه رنگ

من تویه چشمات عشقو میبینم باز به تماشای چشما میشینم

تو چشمات تعبیر خوابای منه...

تو چشمات چشمامو گریون میبینم فردای بی تو رو داغون میبینم....