پیدا

اقتصاد...

درخواست حذف اطلاعات

میگم "اقتصاد کشور" این همه داغونه :|

همین الان یهویی پی بردم!!

بابا نصف ملت با انواع صدای نکره و زیر و بم و خلاصه انواع و اقسام عجایب "خواننده شدن"

بیچاره این گوش ها...


الان نوشت: رامین بیباک رو قبولش دارم, مخصوا وقتی سد میخونه به صداش میشینه

"اخ اخ اخ"

الان نوشت: تو این فکرم یه سر و سامون به خودم برم بعد زن بگیرم, یا اینکه نه بالاع

زن بگیرم بلکه سر و سامون پیدا کنم

من که ح دوم قبول ندارم... خنگولکا.