پیدا

از جنس ای کاش...

درخواست حذف اطلاعات

یه موقع هایی دلممیخواد روانشناسی خونده بودم

یا حداقل جامعه شناسی ورفتارشناسی....

بهرحال بنظرم تو دنیایه امروز بهترین علمی که میتونه به ی کمککنه روانشناسیه

البته , دانشجوهایی روانشناسی اکثثرا هلو و هویجن, چیزی حالشون نیست

هر چند نخبه هم بینشون هست...

همشون فقط یاد گرفتن فرود چی گفته, یا اسکینر چیکار کرده,

ی لام بنیشون اونقدرا قوی نیست...